ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑAΘΗΝΑ: Αξαρλιάν 6, Σύνταγμα 105 63 (Πεζόδρομος Βουλής & Ερμού) 
Τ: 210 32 33 107 - 210 32 26 650, Fax: 210 32 53 382

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Λεωφόρος Νίκης 47, Θεσσαλονίκη 546 22 
Τ: 2310 28 40 29 - 2310 24 31 59

tsaldaris@hotmail.com